Table n. 1. Winners of the Gliding Trophy "Città di Torino"

YearStandard Class15 metre ClasseOpen Class

1962

L. Brigliadori

 

 

1963

F. Broggini

 

 

1965

G. Di Modica

 

 

1967

N. Perotti

 

 

1969

A. Orsi (1)

F. Piludu (2)

 

1971

F. Piludu

F. Lamera

 

1973

A. De Orleans

R. Peccolo

 

1975

N. Perotti

F. Lamera

 

1979

N. Perotti

P. Dall’Amico

 

1983

N. Perotti

P. Dall’Amico

 

1984

A. Beozzi

 

 

1985

L. Brigliadori

 

 

1986

E. Danesy

 

 

1987

N. Perotti

 

 

1988

G. Marchisio

 

 

1989

N. Perotti

 

 

1990

G. Marchisio

 

 

1991

G.C. Grinza

 

 

1992

R. Passardi

 

 

1993

A. Beozzi

 

 

1994

G. Marchisio

 

 

1996

G. Marchisio

 

 

1997

S. Ghiorzo

 

 

1998

S. Ghiorzo

 

 

1999

S. Ghiorzo

 

 

2000

L. Monti

 

 

2001

S. Ghiorzo

 

 

2002

L. Avanzini

G. Marchisio

 

2003

A. Ferrero

G. Galetto

L. Frigerio

2004

S. Ghiorzo (3)

L. Avanzini

 

2005

V. Pinni

R. Brigliadori

 

2007

E. Tarchini

 

 

2008

C. Costa

 

 

2009

L. Cavelli (3)

L. De Marchi

 

2010

A. Sironi (3)

 

 

2011

L. De Marchi (3)

 

 

2012

A. Sironi (3)

 

 

2013

L. De Marchi (3)

 

 

2014

G. Marchisio / L. Avanzini (3)

 

 

2015

G.C. Grinza / P. Gulotta (3)

 

 

2016

G.C. Grinza / P. Gulotta (3)

 

 

(1) cl. senza handicap, (2) cl. con handicap, (3) cl. Unica2021 © Aero Club Torino - All rights reserved - CF: 01395280017 - Credits

Privacy Policy Cookie Policy